75 jaar vrijheid; tentoonstelling in MAR & KLIF

Eind vorig jaar begonnen de voorbereidingen voor de viering van 75 jaar vrijheid . Gaasterland werd op 17 april 1945  bevrijd van de Duitse overheersing. Er werden plannen gemaakt en deelnemers ingehuurd; er werd vergaderd en van alles georganiseerd om op 17 en 18 april 2020 groot uit te kunnen pakken met diverse evenementen in […]

Namen van straten

Waar woon je eigenlijk? Je woont in een straat met een prachtig blauw straatnamenbord. Dankzij dat bord weet de postbode precies waar hij de post moet afleveren. Mensen die niet bekend zijn in ons mooie Gaasterland kunnen dankzij de straatnamen hun weg vinden in onze dorpen. In Gaasterland zijn pas in 1953 de officiële straatnamen […]

Oude beroepen

Onder het kopje de mensen en economie staat een nieuw artikel over oude beroepen. De beroepen die in vroeger tijden in Gaasterland werden uitgeoefend zijn voorzien van een korte omschrijving. Enkele beroepen bestaan nu nog, maar er zijn ook beroepen bij die we vandaag de dag helemaal niet meer kennen. Weet u bijvoorbeeld wat een […]

In nije ponghâlder

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft per 1 januari 2020 een nieuwe penningmeester Na 10 jaar als een ware schatkistbewaarder op de centen van de Stichting te hebben gepast en voor de zo noodzakelijke financiële cijfers te hebben gezorgd, heeft Yde Jan van de Lageweg vorig jaar aangegeven de functie te willen overdragen. Na enig zoeken […]

Menno van Coehoorn

We hebben onze pagina over Menno van Coehoorn aangepast . Deze beroepsmilitair maakte carriëre in oorlogen met Frankrijk . Hij ontwierp vestingwerken voor Naarden en Bourtange. De vesting Bourtange was in Menno’s tijd bijna niet in te nemen. Tijdens het Rampjaar 1672 (oorlog met Engeland, Munster, Frankrijk en Keulen), bleek de vesting toch nog voor […]

St Anthoniusschool, 1970-1971 , klas 4

  Een klassefoto uit het schooljaar 1970-1971 van de RK lagere St. Antoniusschool (nog in de huidige Gearte) Na de verhuizing naar de Ageommeleane werd de naam R.K. basisschool St Antonius ingevoerd, vooruitlopend op de wet op het basisonderwijs. En na de fusie werd het  R.K./P.C. Basisschool De Toekomst.   1 Meester Jurjen Heidema 2 Magret Boltjes 3 Hennie […]

Opening laatste expositie Belgische vluchtelingen in Gaasterland 1914 – 1918.

Op 30 april 2018 om 19.30 uur wordt in “Mar en Klif” te Oudemirdum de laatste expositie over de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog  geopend door mevrouw Loes Luyckx. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Mevrouw Luyckx is een dochter van de Belgische vluchteling Hendrik Luyckx die met een Balkster is […]

Elahuzen genomineerd voor ‘Compliment voor een oorlogsmonument’

Een maand geleden ongeveer ontving Stichting HWG een mail met de uitnodiging mee te doen met Compliment voor een oorlogsmonument in de provincie Fryslân. De voorzitter Jan Geert Vogelzang heeft deze uitnodiging doorgestuurd aan de organisaties in Gaasterland die een oorlogsmonument beheren en daarbij toegezegd voor een toelichting bij hun inzending te willen zorgen. De […]

Boek over Eerste Wereldoorlog

Dacht u ook dat er in de Eerste Wereldoorlog weinig gebeurde in Nederland en dus in Friesland? Niets is minder waar. De invloed van de oorlog is enorm. Mobilisatie van tienduizenden Friezen, de komst van Belgische en Franse vluchtelingen, interneringskampen voor buitenlandse militairen in Gaasterland en Leeuwarden, honderden aangespoelde zeemijnen, honger en distributie. Begin november verschijnt hierover het boek ‘Ver van het front?’ […]

Lezing Boerderijen onderzoek in Friesland op maandag 23 april 2018. Opgeven kan tot 20 april!

We nodigen donateurs en andere belangstellenden uit voor onze voorjaarslezing in Museum Stedhûs Sleat* in Sloten op maandag 23 april 2018. Aanvang 20 uur. Wij hebben dit keer gekozen voor een bijzonder en zeer interessant onderwerp: De heer Paul Borghaerts uit Easterein komt ons vertellen over zijn onderzoeken naar de ouderdom van boerderijen aan de hand van […]