0Riis Foarút

Vlak na de oorlog was er in Nederland  behoefte aan gezellige festiviteiten .

De bevrijdingsfeesten ,waar men zo naar had uitgekeken, waren een aanzet tot het organiseren van meerdere festiviteiten. Een aantal inwoners van Rijs staken de koppen bijelkaar : o.a.de heren C.Feenstra , L.Schaap ,F.Feenstra en nog enkele anderen waaronder Freule van Swinderen . Al hun namen zijn te vinden op de eerste bladzijde van het eerste kasboek uit 1946.

Ze noemden zichzelf : “Riis Foarút ”

activiteiten

folders/foto’s

overlijden Jonkvrouwe v Swinderen

plan om een theater te realiseren.

de commissie/ het comité werd een stichting

realisatie openluchttheater nov 1959

officiële opening 17 mei 1960

verhaal S.de Jong ,die in de “vier heemskinderen” woonde.

bands, toneel ,zang en dans

ontbinding van de stichting 30 dec 1967

voortzetting gebruik openluchttheater door dhr. B. van der Wal

Vooral veel muziek ,zang en toneel.