Sportman/sportvrouw Gaasterlân-Sleat 1988 – 2013

Verkiezing sportman/sportvrouw Gaasterlân-Sleat 1988-2014

In 1988 ontstond het idee om tot een sportman- en/of sportvrouwverkiezing van de gemeente Gaasterlân-Sleat te komen. Anne Breemer uit Balk was begin van dat jaar voor de vijfde maal nationaal kampioen grasbaanmotorrace geworden. Aan die opmerkelijke prestatie was nauwelijks aandacht besteed. Bij de pas opgerichte Lokale Omroep Radio Gasterlân was een sportredactie opgericht. De coördinator Jan Geert Vogelzang vond de prestatie van Anne Breemer een prima aanleiding om zowel Anne Breemer als Radio Gasterlân en de gemeente Gaasterlân-Sleat in het zonnetje te zetten. Alle jaren heeft de lokale omroep de verkiezing rechtstreeks uitgezonden en was de Balkster Courant aanwezig als krantendrukker maar ook als sponsor. Anne Breemer accepteerde de benoeming maar de ouders van een minderjarige sportvrouw weigerden de nominatie zodat het begin van de verkiezingen alleen met een sportman was. De festiviteiten in It Haske sloegen dusdanig aan dat besloten werd om het niet bij deze ene keer te laten. De gemeentelijke Kommissie Lichamelijke Vorming en Sport (LVS) sloot zich bij de volgende verkiezing aan zodat de verkiezing gemeentebreed werd gedragen. Burgemeester Wiebe Pitlo installeerde en bevestigde de grondslag van de verkiezing. Er werd afgesproken dat er geen sportploeg aangewezen zou worden. Er zijn daarin teveel onderlinge verschillen en te weinig teams. De passieve sporter – in de persoon van een sportorganisator – zou wel kunnen worden benoemd.

Hanneke Steensma van de LVS maakte de definitie: “De sportman/sportvrouw van het jaar van de gemeente Gaasterlân-Sleat is die inwoner die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd op zijn/haar sportgebied of die op sportief gebied de naam van de gemeente Gaasterlân-Sleat op bijzondere wijze heeft uitgedragen”.

De eerste zes jaren stonden de benoemingsvergaderingen onder leiding van voorzitter Jan Geert Vogelzang. Ieder jaar maakte een ander commissielid met een korte toespraak de uitslag bekend. Na de aanstelling tot sportambtenaar van de gemeente in 1996 werd het voorzitterschap van Vogelzang overgedragen aan Gerrit de Vreeze uit Bakhuizen die lid was van de commissie LVS. Hij zou dat met veel overredingskracht doen tot zijn overlijden op 14 februari 2008. De laatste zes jaren nam Doede de Vries uit Oudemirdum met veel enthousiasme de voorzittershamer over. De verkiezingen werden ieder jaar op verschillende locaties gehouden binnen de gemeente zodat de betrokkenheid van een dorp groter werd. De winnaars kregen een glaswerk waarin hun sport was afgebeeld. De nummers twee en drie kregen een oorkonde aangeboden.

Natuurlijk is het niet altijd zonder commentaar verlopen maar met twee “incidenten” in dit in 25 jaar erg weinig. Slechts één mannelijke kandidaat heeft de nominatie geweigerd omdat hij vond dat je “alles niet met peren kon vergelijken”. Van één deelnemer is een boze brief ingekomen dat de waardering te laag geweest was en dat de sporten van de commissieleden te veel als voorkeuren in de uitslagen voorkwamen.

Een bijzondere verkiezing zou zaterdag 20 januari 2007 in Wijckel worden. De burgemeester mevrouw de Roos-van Rooden reikte de prijzen uit en dat zou enkele uren later haar laatste activiteit blijken te zijn. Toen werd bekend dat zij per 1 februari 2007 met vervroegd pensioen zou gaan.

Zaterdag 18 januari 2014 was de allerlaatste verkiezing doordat de gemeente Gaasterlân-Sleat bij de herindeling was opgegaan in de gemeente De Fryske Marren. Met een grootschalige reünie was het een waardig slot in jeugdsociëteit It Haske in Balk van een prachtige 25-jarige geschiedenis.

Verkiezing sportman/sportvrouw Gaasterlân-Sleat 1988-2014

Jaar Mannen   Vrouwen  
1988 Anne Breemer, Wijckel.         Grasbaanrace Wel geschikte kandidaat Ouders weigerden nominatie
1989 Klaas de Vreeze, Bakhuizen Duivensport Siska Lubach, Sloten Damsport
1990 Karel Hijlkema, Bakhuizen Schaatsenrijden Inge Abbring Hingst, Balk Bodybuilding
1991 Wiepke Bruinsma, Nijemirdum Wielrennen Suzanne Landman,Harich Hardlopen
1992 Geen geschikt kandidaat   Geen geschikte kandidate  
1993 Siep Martens, Rijs Sportorganisator Ellen van der Linden, Bakhuizen Twirlen
1994 Arjen Rients Folkerts Schaatsenrijden(Sprint)  Jelline op de Hoek, Oudemirdum Draf- en rensport
1995 Geen geschikte kandidaat   Geen geschikte kandidate  
1996 Willy de Groot, Balk Karate en Kumite  Rommy Tuinier, Harich Korfbal
1997 Willy de Groot, Balk Karate en Kumite  Elizabeth Folkerts, Wijckel Schaatsenrijden
1998 Carel Draaijer, Nijemirdum Schaatsenrijden en Wielrennen  Wietske Geertsma, Balk Turnsten
1999 Willy de Goot, Balk Karate en Kumite  Elizabeth Folkerts, Wijckel Schaatsenrijden
2000 Remco de Jong, Balk Jetskiën  Kea Lootsma, Oudemirdum Schaatsenrijden
2001 Gerlof Swart, Sloten Schoonrijden (Pronkride)  Agnietha van Rijs, Harich Paardensport
2002 Hielke Bandstra, Oudemirdum Biljarten  Marijke Postma, Nijemirdum Paardensport
2003 Hans Lolkema, Sloten Krachtsport (Highland-Games)  Marrit Leenstra, Wijckel Schaatsenrijden
200 Zeno Folkertsma, Sloten Midgetgolf  Geen geschikte kandidate  
2005 Zeno Folkertsma, Sloten Midgetgolf  Marrit Leenstra, Wijckel Schaatsenrijden
2006 Hans Lolkema, Sloten Krachtsport (Highland-Games)  Marrit Leenstra, Wijckel Schaatsenrijden
2007 Walter de Vries, Sloten IFKS-Skûtsjesilen  Marrit Leenstra, Wijckel Schaatsenrijden
2008 Zeno Folkertsma, Sloten Midgetgolf  Etty Visser, Rijs Linedancing
2009 Jelmer Pietersma, Balk Mountainbike  Anne-Jet White, Rijs Paardensport
2010 René Anema, Balk  Kaatsen  Naomi Falkena, Harich   Paardensport
2011 Tijn van Esch, Balk Kitesurfen  Annie de Jong, Balk Kitesurfsten
2012 René Anema, Balk  Kaatsen  Anne-Jet White, Rijs Paardensport
2013 Dikkie van der Wal, Elahuizen Karten  Charlotte White, Rijs Paardensport