Opening laatste expositie Belgische vluchtelingen in Gaasterland 1914 – 1918.

Op 30 april 2018 om 19.30 uur wordt in “Mar en Klif” te Oudemirdum de laatste expositie over de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog  geopend door mevrouw Loes Luyckx.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Mevrouw Luyckx is een dochter van de Belgische vluchteling Hendrik Luyckx die met een Balkster is getrouwd en altijd in Balk is blijven wonen. Nog enkele van zijn nakomelingen zijn bij deze opening aanwezig.

In deze laatste expositie wordt aandacht besteed aan het verblijf in Gaasterland en aan de sportieve activiteiten, o.a. het kaatsen.
De eerste expositie, in 2014, was gericht op de komst van de Belgische militairen, de tentenkampen en de wachtposten. In de tweede expositie stond de steenfabriek in Rijs en het vrouwenkamp Boschkant centraal. Die expositie bestond uit een maquette van het vrouwenkamp, historisch fotomateriaal, krantenverslagen, advertenties en materiaal dat door de geïnterneerden aan de bevolking is geschonken.

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN GAASTERLAND 1914 – 1918.

Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 stroomden honderdduizenden Belgische vluchtelingen de Nederlandse grens over om hier bescherming te vinden tegen het oorlogsgeweld. Onder hen waren ook 40.000 Belgische militairen. Deze militairen werden, in overeenstemming met de internationale afspraken vastgelegd tijdens de tweede Vredesconferentie van De Haag, ontwapend en voor de duur van de oorlog geïnterneerd. Eén groep Belgen werd ondergebracht in een kazerne in Alkmaar, waar echter ook Duitse militairen waren ondergebracht. Dit leidde uiteraard tot heibel en om dit op te lossen, werd besloten om een interneringskamp (men sprak in die jaren van interneringsdepot) in te richten in Gaasterland. Door de bruggen bij Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Tacozijl open te zetten werd er een soort eiland gecreëerd waardoor vluchtpogingen werden bemoeilijkt.

De eerste groep Belgische militairen arriveerde op 26 augustus in Gaasterland. Zij kwamen, onder begeleiding van Nederlandse huzaren, met de veerboot uit Enkhuizen aan in Stavoren en gingen vervolgens lopende verder naar Harich. Daar werden ze opgevangen in tenten, die inderhaast waren opgezet op een weiland aan de Lykwei in Harich. Op 8 en 9 oktober werd nog een groep Belgen overgebracht, die onderdak kreeg in de steenfabriek van Rijs. Op 27 oktober arriveerde de laatste groep. Zij werden ondergebracht in Balk. Tegelijk met de soldaten kwamen ook veel vrouwen en kinderen op zoek naar hun vaders en echtgenoten. Ook zij kregen onderdak in Gaasterland.

Het adres van bezoekerscentrum Mar en Klif is:
De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum

Geplaatst in Geen categorie.