De Spaanse Griep

  Het jaar 2020 bracht met COVID-19 een gezondheidsramp die ons lang bespaard is gebleven. De ramp van een infectieziekte waar geen medicijnen en geen vaccin tegen bestond. COVID-19 trekt nu al maanden een spoor van menselijk leed en economische ontwrichting over de wereld.  En we weten nog steeds nauwelijks hoe we met het infectiemonster […]

Opgravingen bij Warns.

Gedurende de maand maart is een groep archeologen bezig geweest de fundamenten van de Sytzama stins te onderzoeken .Er zijn mooie vondsten gedaan , die het verhaal rond deze stins meer zichtbaar maken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een verslag van de opgravingen dat op deze site zal worden opgenomen. Tot dan vindt […]

Oude beroepen

Onder het kopje de mensen en economie staat een nieuw artikel over oude beroepen. De beroepen die in vroeger tijden in Gaasterland werden uitgeoefend zijn voorzien van een korte omschrijving. Enkele beroepen bestaan nu nog, maar er zijn ook beroepen bij die we vandaag de dag helemaal niet meer kennen. Weet u bijvoorbeeld wat een […]