Bibliotheek

Hieronder vindt u onze boekenlijst met de schrijvers op alfabetische volgorde. Deze boeken zijn te gebruiken voor studiedoeleinden en kunnen bij het HWG worden ingezien.

  titel inhoud schrijver jaar thema
A10 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel 1 en 2   Abma G. 1975 Friesland algemeen
A20 Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde geschiedenis van de Grietenij Himmelumer Aldefurd Abma G. 1992 Hemelum
A40 Kroniek van een Friese boer aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijchers Hellema te Wirdum Algra H. 1978 landbouw
A41 Muzyk yn Fryslân aspekten van het Friese muziekleven vroeger en nu Algra H. 1996 kunst en cultuur
A42 Friesland en de Friezen de schoonheid van Friesland in de 19e eeuw Andreae A.J.   Friesland algemeen
A50 Friesland in foto’s fotoboek Andringa S. 1974 Friesland algemeen
A60 Het menselyk bedrijf verbeeldingen van ambachten J. en C. 1694 ambachten
B10 Uw stamboom op de computer handleiding Balhan R. 2003 handleiding
B100 Listen fan goaden en bisten vijf Friese fabels Bilker J. 2001 volksverhalen
B101 Hettema’s grote historische schoolatlas historische atlas Binnendijk H. 1986 atlas
B11 Amsterdam en Friesland zeven eeuwen relaties Beaken it 1975 Friesland algemeen
B110 Bouwen naar boven Sint Odulfuskerk van Bakhuizen Blaauw de S. 1989 Bakhuizen
B111 Van Friese grond Friese landbouw in de negentiende eeuw Blauw. M.J.E. 1995 landbouw
B12 Ver van het front? Friesland en Friezen inde Eerste Wereldoorlog Bangma. K. 2018 wereldoorlog 1
  titel inhoud schrijver jaar thema
A10 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel 1 en 2   Abma G. 1975 Friesland algemeen
A20 Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde geschiedenis van de Grietenij Himmelumer Aldefurd Abma G. 1992 Hemelum
A40 Kroniek van een Friese boer aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijchers Hellema te Wirdum Algra H. 1978 landbouw
A41 Muzyk yn Fryslân aspekten van het Friese muziekleven vroeger en nu Algra H. 1996 kunst en cultuur
A42 Friesland en de Friezen de schoonheid van Friesland in de 19e eeuw Andreae A.J.   Friesland algemeen
A50 Friesland in foto’s fotoboek Andringa S. 1974 Friesland algemeen
A60 Het menselyk bedrijf verbeeldingen van ambachten J. en C. 1694 ambachten
B10 Uw stamboom op de computer handleiding Balhan R. 2003 handleiding
B100 Listen fan goaden en bisten vijf Friese fabels Bilker J. 2001 volksverhalen
B101 Hettema’s grote historische schoolatlas historische atlas Binnendijk H. 1986 atlas
B11 Amsterdam en Friesland zeven eeuwen relaties Beaken it 1975 Friesland algemeen
B110 Bouwen naar boven Sint Odulfuskerk van Bakhuizen Blaauw de S. 1989 Bakhuizen
B111 Van Friese grond Friese landbouw in de negentiende eeuw Blauw. M.J.E. 1995 landbouw
B12 Ver van het front? Friesland en Friezen inde Eerste Wereldoorlog Bangma. K. 2018 wereldoorlog 1
  titel inhoud schrijver jaar thema
A10 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel 1 en 2   Abma G. 1975 Friesland algemeen
A20 Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde geschiedenis van de Grietenij Himmelumer Aldefurd Abma G. 1992 Hemelum
A40 Kroniek van een Friese boer aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijchers Hellema te Wirdum Algra H. 1978 landbouw
A41 Muzyk yn Fryslân aspekten van het Friese muziekleven vroeger en nu Algra H. 1996 kunst en cultuur
A42 Friesland en de Friezen de schoonheid van Friesland in de 19e eeuw Andreae A.J.   Friesland algemeen
A50 Friesland in foto’s fotoboek Andringa S. 1974 Friesland algemeen
A60 Het menselyk bedrijf verbeeldingen van ambachten J. en C. 1694 ambachten
B10 Uw stamboom op de computer handleiding Balhan R. 2003 handleiding
B100 Listen fan goaden en bisten vijf Friese fabels Bilker J. 2001 volksverhalen
B101 Hettema’s grote historische schoolatlas historische atlas Binnendijk H. 1986 atlas
B11 Amsterdam en Friesland zeven eeuwen relaties Beaken it 1975 Friesland algemeen
B110 Bouwen naar boven Sint Odulfuskerk van Bakhuizen Blaauw de S. 1989 Bakhuizen
B111 Van Friese grond Friese landbouw in de negentiende eeuw Blauw. M.J.E. 1995 landbouw
B12 Ver van het front? Friesland en Friezen inde Eerste Wereldoorlog Bangma. K. 2018 wereldoorlog 1