75 jaar vrijheid; tentoonstelling in MAR & KLIF

Eind vorig jaar begonnen de voorbereidingen voor de viering van 75 jaar vrijheid . Gaasterland werd op 17 april 1945  bevrijd van de Duitse overheersing. Er werden plannen gemaakt en deelnemers ingehuurd; er werd vergaderd en van alles georganiseerd om op 17 en 18 april 2020 groot uit te kunnen pakken met diverse evenementen in […]

Namen van straten

Waar woon je eigenlijk? Je woont in een straat met een prachtig blauw straatnamenbord. Dankzij dat bord weet de postbode precies waar hij de post moet afleveren. Mensen die niet bekend zijn in ons mooie Gaasterland kunnen dankzij de straatnamen hun weg vinden in onze dorpen. In Gaasterland zijn pas in 1953 de officiële straatnamen […]

In nije ponghâlder

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft per 1 januari 2020 een nieuwe penningmeester Na 10 jaar als een ware schatkistbewaarder op de centen van de Stichting te hebben gepast en voor de zo noodzakelijke financiële cijfers te hebben gezorgd, heeft Yde Jan van de Lageweg vorig jaar aangegeven de functie te willen overdragen. Na enig zoeken […]

Menno van Coehoorn

We hebben onze pagina over Menno van Coehoorn aangepast . Deze beroepsmilitair maakte carriëre in oorlogen met Frankrijk . Hij ontwierp vestingwerken voor Naarden en Bourtange. De vesting Bourtange was in Menno’s tijd bijna niet in te nemen. Tijdens het Rampjaar 1672 (oorlog met Engeland, Munster, Frankrijk en Keulen), bleek de vesting toch nog voor […]

Welkom

Welkom op de site van Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG). Wij zijn een enthousiaste club mensen met veel interesse voor de geschiedenis. In een zevental werkgroepen zijn we hoofdzakelijk bezig met de geschiedenis van de streek. We geven het tijdschrift ‘FAN KLIF EN GAAST’ uit en organiseren lezingen en exposities. Met “Gaasterlân” bedoelen we hier de […]

VIDEO: De kliffenkust fan Gaasterlân

Op 12 oktober 2017 verleende de archivaris van HWG, Albert Draaijer medewerking aan de programma serie “It moaste plakje fan Fryslân”. Hij vertelt daarin over het ontstaan en de geschiedenis van de kliffenkust van Gaasterland. Volg hier de link naar een video van het programma op You Tube