Historiemarkt Snypsnarensneon op het Uitfestival

Lang geleden, in de HWG-werkgroepenbijeenkomst van 23 september 2019, werd het initiatief genomen om in oktober 2020 op één dag en één plaats een Gaasterlandse Historiedag te organiseren. Een soort marktdag waarop bezoekers kennis konden maken met de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om onderzoeken te doen naar het verleden. Het doel was om bezoekers […]

Oude beroepen

Onder het kopje de mensen en economie staat een nieuw artikel over oude beroepen. De beroepen die in vroeger tijden in Gaasterland werden uitgeoefend zijn voorzien van een korte omschrijving. Enkele beroepen bestaan nu nog, maar er zijn ook beroepen bij die we vandaag de dag helemaal niet meer kennen. Weet u bijvoorbeeld wat een […]