Lezing Boerderijen onderzoek in Friesland op maandag 23 april 2018. Opgeven kan tot 20 april!

We nodigen donateurs en andere belangstellenden uit voor onze voorjaarslezing in Museum Stedhûs Sleat* in Sloten op maandag 23 april 2018. Aanvang 20 uur.

Wij hebben dit keer gekozen voor een bijzonder en zeer interessant onderwerp: De heer Paul Borghaerts uit Easterein komt ons vertellen over zijn onderzoeken naar de ouderdom van boerderijen aan de hand van "dendrochronologisch" onderzoek.

Dendrochronologie, ofwel hout-tijd-kunde, neemt de jaarringen van het hout als uitgangspunt. Jaarringen hebben bepaalde patronen, die onder andere ontstaan onder invloed van het weer. In geen enkel jaar is het weer precies gelijk. Er zijn altijd verschillen tussen de hoeveelheid regen, zon en de temperatuur. Dat is terug te vinden in de jaarringen, die naar omstandigheden breder of smaller kunnen worden. Omdat weersystemen grote oppervlakten bestrijken, laten bomen die niet al te ver van elkaar afstaan een vergelijkbaar patroon in de jaarringen zien. Dit is het basis gegeven voor de dendrochronologie.

Borghaerts heeft onder anderen de monumentale boerderij aan de Jacobus Boomsmastraat 5 in Sondel geheel ontleed in jaartallen. Ook kreeg hij het restant houtmateriaal van de opgraving van een boerderij bij Hemelum. In december 2017 is de Stichting Historisch Bouwhout Fryslân opgericht. Deze stichting, waarvan dhr. Borghaerts bestuurslid is, houdt zich bezig met het verzamelen van houtstalen van historische gebouwen. De stalen worden vervolgens geprepareerd, ingemeten, dendrochronologisch gedateerd en in een database opgeslagen.

 

Wat hier allemaal bij komt kijken hoort u tijdens de lezing op 23 april. De kosten bedragen Є 4, = voor donateurs en Є 6, = voor overige belangstellenden. Dit is inclusief koffie/ thee in de pauze.

U kunt zich tot uiterlijk 20 april voor deze lezing opgeven bij het secretariaat van Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, Meerweg 8, 8561AT Balk,
Bij voorkeur via mail  stichtinghwg@gmail.com          of anders telefonisch op nummer 0514-602299

De belangstelling voor deze lezing is groot, dus wees er snel bij!

 

Graag tot ziens op 23 april!

Geplaatst in Geen categorie.