Oplossing Puzzel in Fan Klif en Gaast 23 (dec 2017)

De oplossing van de puzzel in Fan Klif en Gaast nr 23 was:

FAN KLIF EN GAAST

Uit de 4 inzenders (dit was 100% meer dan de vorige puzzel) werd als prijswinnaar getrokken:

Majo Tigchelaar

De gevraagde namen in de puzzel waren:

1 Pseudoniem Sondeler schrijfster Fear (Ypk fan der Fear voor Lipkje Post-Beuckens)
2 Poëtisch etser HomAn (Reinder Homan)
3 Schilder die 10 jaar in Nijemirdum woonde BeNner (Gerrit Benner)
4 Schaatser Olympische Spelen 1972          DijK (Jappie van Dijk)
5 Min.-President die in Nijemirdum verbleef ZijLstra (Jelle Zijlstra)
6 Ned. en Wereldkampioen Bloemschikken HuIsman (Johan Huisman)
7 Schrijver “Yn’e berm lâns”, “By it lemieren” WerF (Abraham Atte van der Werf)
8 Saxofonist en allround musicus WEij (Christiaan van der Weij)
9 Toneelspeler; bekend als Sybe Satelliet SmiNk (Freerk Smink)
10 Meisjesnaam Friese CDA gedeputeerde VoGelzang (Akke Brandenburg – Vogelzang)
11 Fries dichter, boekenschrijver, vertaler DAm (Eppie Dam)
12 Muzikant, organisator Teatertún Rijs WAl (Bart van der Wal)
13 Oudemirdumer filmmaker BuSquet (Rob Busquet)
14 Schilder, beeldhouwer, o.a. “Aukjes” HemerT (Evert van Hemert)
Geplaatst in Geen categorie.