Schoolfoto’s

Op de volgende pagina’s schoolfoto’s van vroeger. Daarbij zijn zoveel mogelijk de namen vermeld. Als er namen ontbreken en u weet ze toevallig, laat het weten via een reactie.

Openbare lagere school Bakhuizen, omstreeks 1910

1 Juffrouw de Vries
2 Willem Hanzes de Jong
3 Jan Harmens Konst
4 Johannes Johannes Konst
5 Klaas Willems de Vreeze
6 Leo Sjoerds Deden
7 Bauke Johannes Bult
8 Willem Sjoerds Deden
9 Gerritsje Sibbeles de Boer
10 Meester Katsma, L
11 Geesje Harmens Konst
12 Antje Harmens Konst
13 Gooikje Johannes Bult
14 Sjoeke Aukes de Jong
15 Marijke Willems de Vreeze
16 Tryntsje Tittes Sikkes
17 Harmke Johannes Konst

18 Gatske Johannes Konst
19 Trude Johannes de Jong
20 Aaltje Jan Bergsma
21 Durkje Johannes Konst
22 Jeltje Pieters Bult
23 Martha Berends Folmer
24 Antje Berends Folmer
25 Andries Jans Bergsma
26 Sjoerd Annes Sikkes
27 Leo(nardus) Sjoerds Deden
28 Johannes Hanzes de Jong
29 Geeske Johannes Konst
30 Durk ?
31 Hans de Jong ?
32 Obe Johannes de Jong ?
33 Anne?
34 Johannes ?
35 Bauke Pieters Bult