Sociale aspecten van de visserijgemeenschap

http://www.historiegaasterland.nl/Sites%20hist.archief%20%20HWG/Zuiderzeekust(voormalige).htmlDeze pagina is nog in bewerking.

Voor informatie over dit onderwerp op onze oude webstite, klik hier