Economie

Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) heeft een nieuwe website. We werken er hard aan om de gegevens van de oude website grotendeels over te hevelen naar de nieuwe. Helaas is dat niet een kwestie van knippen en plakken, dit vraagt wat meer tijd.  Hiervoor vragen wij uw begrip.