Oude Ambachten

Een klein artikeltje in de Leeuwarder Courant van 27 oktober 1902:

 

De arbeiders in de gemeente Gaasterland hebben een voordelige herfst. Het zware werk is gedaan en de vogelvangst staat er goed voor. Het vangen van vogels is voornamelijk in handen van de kleine burgerij en de arbeiders. Veel strikkers verdienen met de vangst al meer dan 100 gulden en anderen zo veel dat de gewone uitgaven voor de winter uit de opbrengst betaald kunnen worden. Ook voor de oogst van fruit en groente was het een goed jaar. De kelders en de zolders zijn weer goed gevuld. De zorgen van veel gezinnen zullen dit jaar minder drukkend zijn dan in vorige jaren.

Een kort artikeltje met veel informatie:

  • 1902 was een uitzonderlijk goed oogstjaar.
  • In 1902 was het vangen van vogels een lucratieve bezigheid.
  • Arbeiders en kleine burgers waren elk jaar afhankelijk van deze bijverdienste.
  • Er heerste veel armoede in Gaasterland.

 

Gaasterland was sinds lange jaren een gebied met een beperkt aantal hoge heren en dames. Het grootste deel van de bevolking bestond uit mensen die met slecht betaald werk hun lichaam uitputten voor een karig en zorgelijk bestaan. Ze probeerden op allerlei manieren wat geld te verdienen. In onderstaande lijst staan de beroepen van enkele Gaasterlandse dorpen in 1749.