Visserij

Om een indruk te krijgen van de visserij op de voormalige Zuiderzee van rond 1932 is het fotomateriaal uit het voormalige weekblad Fen Fryske Groun verdeeld in diverse onderwerpen. Tevens is fotomateriaal gebruikt van na 1932 als de Zuiderzee door de Afsluitdijk IJsselmeer is geworden.

Voor krantenartikelen over het onderwerp Visserij kunt u op onderstaande links klikken.

Visserij krantenartikelen:

1897-05-20 LC Ansjovis
1898-07-28 LC Ansjovis
1899-02-24 LC Haring en spiering
1926                  Visserijvergunning Jan Poepjes uit 1926. 12345
1930                  Vissersplaatsen aan de Zuiderzee anno 1930.
1930-04-25       Haringvangst in Lemmer uit Fen Fryske Groun.
1953-05-28 LC Makkumer vissers varen elke dag ter anjovisvangst.
1955-05-21 BC IJsselmeervissers slecht jaar. 1 ,2 , 3
1956-11-17 BC Modernisering visserij. 12
1957-12-31 BC De séman fan Warns.
1964-12-04 BC IJsselmeer-visserij geeft slechte uitkomsten.
1967-11-11 BC Visafslag Hindeloopen zal worden afgebroken. 12
1969-07-11 BC Voorstel om deVisafslag van Staveren op te heffen.
1972-06-10 BC Vissersboot Sloten, de Slo.3.
1978-05-17 BC Harmen Keuning eén van de laatste vissers. 1
1980-08-14 BC Jacob Bleeker en zijn fuiken.
1985-08             Friesland Post: Laatste visser Laaksum.  1, 2 
1988                  It Beaken(nr.4): Friese Haringvisserij in de 17e en 18e eeuw, R.D. van der Vlis. 123456789101112131415161718
1994-08-30 LC Zuiderzeevisserij, E.de Vries.
1996-01-11 BC Gezicht op Mirns vanuit zee, H.Twerda.
1996-01-25 BC Gezicht op haven Mirns, H.Twerda.
1996-02-17 LC De laatste zeilvissers van de Zuiderzee. 12
1996-10-24 BC De visser bij het Oudemirdumerklif, H.Twerda. 
1997-03-13 BC Het oude haventje van Molkwerum, H.Twerda.
1997-03-20 BC De komvisserij van Molkwerum, H.Twerda.
1997-04-24 BC De haven van Laaksum, H.Twerda.
1998-08-31 LC Oude visserij-ambachten sterven langzaam uit, Paul Achterberg.
1999-02-12 LC Dorleijn neemt tijd voor  Botterbijbel, Willem Altena.
1999-12-23 BC Schuit en netten worden minder waard, visserij Molkwerum rond 1930. 12, 3
2001-05-08       Verdwenen geur van verse Ansjovis.
2002-07-02 LC Hindelooper schepen terug in geboorteplaats.
2007-01-03       Wijd en Zijd IJsselmeervisser blikt terug, visserij Laaksum en Bakhuizen 123456
2007-02-14       Wijd en Zijd  Lezing Jan Visser over de Zuiderzee.
2007-04-07 LC Zeehondenjacht uit de vergetelheid, Anko de Jong. 12
2007-11-28       Motorschip De Visscherij terug als model.
2007-11-29 BC Friese palingvissers en palingrokers.
2007-12-12       Zuidwest Friesland: Friese palingvissers en palingrokers.
2008-02-07 BC Vervallen zoutloods Laaksum wellicht monument. 123
2008-05-30 LC IJssselmeervissers 12
2009-10-29 BC Laaxumer Bot
Laaksum – eerbetoon aan vergeten visserij Gaasterland
Lemstervloot  rond 1915 123456
Visserij Friese kust 1234

1982                  Visserij Zuiderzee: uit - Afsluitdijk 50 jaar van Pieter terpstra. 
Visserij Zuiderzee 1, 2345