Archeologie

In de maand maart van het jaar  2021 hebben er bij Warns opgravingen plaatsgevonden. Voordat de rondweg van Warns aangelegd gaat worden kregen archeologen de kans om onderzoek te doen naar de overblijfselen van de Sytzama Stins die in1494 werd belegerd en vernield..

De foto’s en krantenknipsels die op deze pagina staan zullen tijdelijk op deze manier getoond worden. Aan een gedetailleerd verslag van het onderzoek wordt gewerkt.

In een bericht van de LC krant nog meer informatie. Klik hier.