Bestuur (Politiek)

Om een goed beeld te krijgen van het bestuur van Gaasterland en Sloten is het verstandig om eerst via Google in te geven het boek uit 2005 'Gaasterland Eeuwenoud land tussen Mar en Klif' geschreven door Bauke Boersma,Henk Dijkstra (voorm. manager van Informatiecentrum Mar en Klif), Sytse ten Hoeve, Peter Karstkarel en Thea de Roos- van Rooden (voorm. Burgemeester van Gaasterland). Dit boek staat op internet. Het hoofdstuk over bestuur betreft blz.40-45 en heet 'Met en zonder blauw bloed, bestuur'.

Hieronder een overzicht van Grietmannen en Burgemeesters van Gemeente Gaasterland vanaf 1835:

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879), grietman van 1835 - 1853.

Mr. Willem van Nauta Lemke (1826 - 1892),burgemeester van 1853 - 1857.

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879), burgemeester van 1857 - 1863.

Jonkheer mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837-1902),burgemeester van 1863 - 1902.

Harmannus Gaaikema, burgemeester van 1902 - 1934.

Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, burgemeester van 1934 - 1964.

Hector Livius Sixma baron van Heemstra, burgemeester van 1964 - 1983.

Wiebe Pitlo, burgemeester van 1983 - 2003.

Thea de Roos, burgemeester van 2003 - 2007.

Willem Hoornstra. burgemeester van 2007 - heden.