De Mokkebank

De Mokkebank bestaat uit een begroeide plaat met een geul en bosjes en bevindt zich in het kustgebied van het IJsselmeer ten oosten van Laaksum  De ‘Slykhoeke’is daar een onderdeel van. Landschappelijk is het gebied prachtig gelegen met vergezichten over het IJsselmeer soms tot aan de overkant. Dichtbij trekken misschien de resten van het voormalige paalscherm de aandacht.

De Mokkebank dankt haar ontstaan aan de afsluiting van de Zuiderzee. Er kwam toen oostelijk van Laaksum een zandplaat permanent droog te liggen, waarop dikwijls veel meeuwen (mokken) verbleven, vandaar dat het eiland de naam Mokkebank kreeg. De Mokkebank was door een geul van de kust gescheiden. Later verzandde deze geul vanuit het westen, waardoor de eilandjes en platen met elkaar en met de kust verbonden raakten. In de oostelijke helft van de bank is de geul nog gedeeltelijk aanwezig. Oorspronkelijk ontstond er op de platen een kweldervegetatie.

De 100 hectare grote bank is een belangrijk vogelgebied. Het is de grootste futenruiplaats van Europa. Er zijn veel plantensoorten te vinden, waaronder orchideeën en zeggen.  

Deze pagina is nog in bewerking