Doopsgezind

de doopsgezinde kerk te Balk (bron; arch GS)