Zuiderzee

Zuiderzeekust 

Om een sfeerbeeld te krijgen van de kust van Zurich naar Lemmer van voor de aanleg van de Afsluitdijk van 1932, hebben we een fotocollage gemaakt van de havens langs de voormalige Zuiderzeekust. De belangrijkste bron hiervoor is het voormalige weekblad Fen Fryske Groun uit het archief van Tresoar te Leeuwarden. Om het sfeerbeeld wat completer te maken hebben we gebruik gemaakt van fotomateriaal tot rond 1950.

Klik hier voor de fotocollage op onze oude website