Zuiderzee

De komst van de Afsluitdijk (die eigenlijk een dam is) heeft grote gevolgen gehad voor de bewoners rondom de toenmalige Zuiderzee. Hij bracht veiligheid voor de bewoners rond de Zuiderzee, maar ook grote zorgen. Want hoe moesten al die vissers in leven blijven, aan de boorden van een zoetwatermeer? De afsluiting van de Zuiderzee veroorzaakte grote gevolgen voor de natuurlijke omgeving in en rondom het water. Langzamerhand veranderde het zoute zeewater in eerst brak en later zoet water. Dit had grote gevolgen voor de visserij in het gebied. Veel vissoorten verdwenen, de haring, spiering, ansjovis, bot en garnalen. Dat verdween allemaal. Alleen de paling bleef nog over.

Om een beeld te krijgen van sfeer langs de kust van Zurich naar Lemmer vòòr de aanleg van de Afsluitdijk in 1932, hebben we een fotocollage gemaakt van het leven in de havens langs de voormalige Zuiderzeekust. De belangrijkste bron hiervoor is het weekblad Fen Fryske Groun uit het archief van Tresoar te Leeuwarden, aangevuld met eigen materiaal.